BAV - Cử nhân CNTT - Chuyên ngành An toàn Thông tin

Cơ hội lấy bằng Cử nhân CNTT với chương trình liên kết đặc biệt: 3 năm tại Học viện Ngân hàng (BAV) và 1 năm City University of Seattle.

Chương trình 3+1 Cử nhân CNTT với chuyên ngành An toàn Thông tin

Học viện Ngân hàng là trường đại học công lập thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được thành lập từ năm 1961, Học viện Ngân hàng đang là trường đại học đa ngành, định hướng nghề nghiệp- ứng dụng; đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản trở thành trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng của Việt Nam. Hiện nay, Học viện Ngân hàng đã mở rộng đào tạo 6 ngành học: Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Hệ thống Thông tin quản lý và Ngôn ngữ Anh tài chính- ngân hàng, với đội ngũ gần 600 giảng viên có trình độ cao trong lĩnh vực chuyên ngành, thu hút 20.000 người học hàng năm ở tất cả các bậc học từ cao đẳng, đại học và sau đại học.
 
Từ năm 2012, Học viện Ngân hàng – BAV trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của CityU tại Việt Nam. Cho đến hiện này, các chương trình liên kết của 2 trường đã đào tạo được gần 800 sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động Việt Nam và quốc tế. Năm 2020, hai trường sẽ bắt đầu Chương trình liên kết 3+1 Cử nhân CNTT với Chuyên ngành An toàn Thông tin.
 

Chương trình Cử nhân CNTT – An toàn Thông tin cùa CityU được phát triển theo sự tư vấn của các chuyên gia đâu ngành trong lĩnh vực An toàn thông tin cũng như dựa trên nhu cầu thực tế của các nhà quản lý tuyển dụng. Chương trình giúp sinh viên trang bị các kiến thức trong các lĩnh vực: Government, Risk, and Compliance (gọi tắt là GRC).

Sinh viên sẽ nghiên cứu về công nghệ, quy trình điều tra và các vi phạm liên quan đến mạng,  sẵn sàng giải quyết các rủi ro của công ty và tham gia vào lĩnh vực này như một chuyên gia về bảo mật dữ liệu và tội phạm mạng.

Một số kiến thức sinh viên sẽ được tiếp cận:

  • Networking protocol for OSI and IP networking
  • Các công cụ, quy trình và quy trình để bảo mật mạng máy tính
  • Làm thế nào các hệ thống máy tính hiện đại làm việc với dữ liệu trên nhiều hệ thống
  • Công nghệ Internet, bao gồm các thiết bị vật lý và mạng, giao thức và dịch vụ
  • Hệ thống thông tin phân loại và ứng dụng chung
  • Tổng quan về lĩnh vực An toàn Thông tin bao gồm các mục tiêu của bảo mật thông tin
  • Các công cụ và kỹ thuật mà các chuyên gia bảo mật sử dụng để thực hiện, giám sát và đánh giá bảo mật trên hệ thống máy tính
  • Giới thiệu về lập trình bằng Python
  • Giới thiệu về lập trình bằng ngôn ngữ lập trình Standard C ++

Sinh viên CNTT Học viện Ngân hàng năm 1, 2, 3.

Sinh viên các ngành khác muốn chuyển sang học ngành An ninh mạng và An toàn thông tin tại CityU, vui lòng để thông tin liên hệ lại trong phiếu Yêu cầu thông tin dưới đây.

Điều kiện tiếng Anh trước khi sang Seattle: IELTS 6.0 tối thiểu hoặc TOEFL 76 tối thiểu (hoặc các chứng chỉ tương đương, vui lòng tham khảo link dưới đây để xem chi tiết về các chứng chỉ Tiếng Anh được CityU công nhận):

Vui lòng tải tài liệu dưới đây để xem chi tiết các môn cần hoàn thành tại Việt Nam và tại Seattle. Nếu sinh viên có thắc mắc về vấn đề chuyển đổi và công nhận tín chỉ giữa 2 trường, vui lòng liên hệ Khoa CNTT – Học viện Ngân hàng để được giải đáp cụ thể cho từng trường hợp.

CityU trao bổng giao động từ $2000 đến $5000 cho sinh viên BAV tham gia vào chương trình này. Học bổng được trao một lần cho sinh viên dựa trên điểm bình quân GPA của 3 năm học tại BAV.

Điều kiện xét học bổng: GPA bằng hoặc trên 80%. Số lượng và giá trị học bổng tùy thuộc vào sự cạnh tranh của năm học mà sinh viên đăng ký.

Trong quá trình học tại Seattle, sinh viên được khuyến khích tìm hiểu và nộp đơn cho nhiều loại học bổng có giá trị khác tại CityU. Vui lòng xem thông tin về tất cả các dạng học bổng tại CityU theo link dưới đây:

Chương trình dự kiện tuyển sinh vào năm 2020. Trong lúc chờ đợi thông tin tuyển sinh chính xác, nếu có bất cứ câu hỏi gì về chương trình, vui lòng điền phiếu Yêu cầu thông tin dưới đây đễ được giải đáp thắc mắc. Chân thành cảm ơn.

Yêu cầu thông tin