Tag: amazon

CITYU – AMAZON QUAN HỆ HỢP TÁC GIÁO DỤC TỐT ĐẸP VÀ LÂU DÀI

Đã từ lâu, Amazon và Đại học CityU of Seattle, Mỹ là những tổ chức có mối quan hệ khăng khít, hỗ trợ chặt chẽ với nhau trong vấn đề

Read More
cityu of seattle

CITYU OF SEATTLE – NGÔI NHÀ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Một trong những điều tạo nên văn hóa nổi bật và độc đáo của CityU of Seattle là môi trường quốc tế đa dạng. Hằng năm, campus tại Seattle có

Read More
hoc truc tuyen voi cityu

CÂN BẰNG VIỆC HỌC TẠI CITYU OF SEATTLE & LÀM VIỆC TẠI AMAZON

CÂU CHUYỆN CỦA MARVIN GOLD Marvin Gold, là một minh chứng cho việc sống để học tập và làm việc. Sau 6 năm trong quân đội, anh ấy vẫn cố

Read More