Tag: mba quản lý dự án

cityu of seattle

Bạn muốn học Quản lý Dự án (Project Management)?

Project Management – một trong những ngành “core” của City University of Seattle. Mời các bạn xem video dưới đây để biết thêm về ngành PM tại CityU: Những năm

Read More