Tag: nganh cntt

du hoc cityu of seattle

NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐIỆN TOÁN MÁY TÍNH (TECHNOLOGY & COMPUTING) TẠI CITYU, SEATTLE

Đại học CityU, Seattle, bước đà cho sự nghiệp ngành Công nghệ và Điện toán máy tính.  Ngày nay, nhân viên công nghệ đang được săn đón trên toàn cầu.

Read More