Tag: opt

Bạn cần biết gì về OPT tại Mỹ?

Chuẩn bị là du học sinh quốc tế tại Mỹ, ắt hẳn các bạn đã từng nghe đến cụm từ OPT, nhưng chưa rõ nó có ý nghĩa gì? Bài

Read More