Tag: project management

cityu of seattle

CITYU OF SEATTLE – NGÔI NHÀ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Một trong những điều tạo nên văn hóa nổi bật và độc đáo của CityU of Seattle là môi trường quốc tế đa dạng. Hằng năm, campus tại Seattle có

Read More
project management, quan li du an

QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM), MỘT NGÀNH HỌC TIỀM NĂNG

Vì sao nói đây là một ngành học tiềm năng? Theo một số nghiên cứu, ngành Quản lí dự án hay còn gọi là Project Management là một trong những

Read More
cityu of seattle

Bạn muốn học Quản lý Dự án (Project Management)?

Project Management – một trong những ngành “core” của City University of Seattle. Mời các bạn xem video dưới đây để biết thêm về ngành PM tại CityU: Những năm

Read More