Tag: tesol

hoc truc tuyen voi cityu

8 TIPS HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ NHẤT

Đối với những người làm việc toàn thời gian hoặc có gia đình chăm sóc, kiếm được bằng cấp có thể là một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, các

Read More
tesol dai hoc cityu tai dai hoc van lang

HỌC THẠC SĨ TESOL CỦA CITYU TẠI ĐẠI HỌC VĂN LANG

VÀI NÉT VỀ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TESOL TESOL – “Teaching English to Speakers of Other Languages” – Dạy tiếng Anh cho người sử dụng các ngôn ngữ khác. Đây

Read More