Tag: vaccine

dai hoc cityu of seattle, my

CityU of Seattle, Trường Đại học có tỉ lệ tiêm chủng Covid-19 đạt 100%

Từ ngày 1/10, CityU chính thức trở thành Trường Đại học có tỉ lệ tiêm chủng Covid-19 đạt 100%. Tất cả sinh viên, nhân viên và giảng viên ở campus

Read More