Learn With CityU – Webinar miễn phí của CityU trong thời Covid-19

Đáp lại với các tác động của COVID-19 đối với cộng đồng trường CityU và toàn cầu, CityU đã ra mắt “dịch vụ webinar miễn phí” với tên gọi Learn With CityU nhằm tạo thêm cơ hội để kết nối mọi người lại với nhau, trực tuyến. Tại CityU, chúng tôi tin rằng việc học tập có thể tiếp diễn ở mọi lúc và mọi nơi. Kể cả trong những thời điểm độc đáo này, khi nhiều người trong chúng ta bị ràng buộc về không gian, chúng tôi xin phép chia sẻ những tài nguyên của CityU như một phương tiện miễn phí để kết nối mọi người với thông tin, kiến thức & các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực mà chúng tôi giảng dạy.

Mời các bạn cập nhật lịch phát sóng Webinar miễn phí của CityU tại đây: https://www.cityu.edu/learnwithcityu/

Hoặc: https://www.linkedin.com/school/city-university-of-seattle/

Xem lại video tại đây: https://vimeo.com/learnwithcityu

Hãy giữ gìn sức khỏe và tiếp tục học hỏi!

 

 

Previous PostDu học sinh Mỹ cần biết: Cách duy trì trạng thái visa F1
Next PostTrải nghiệm một ngày với CityU và Seattle
Leave a Comment