Tham khảo học phí tại CityU

Vui lòng tham khảo học phí hiện tại của CityU tại đây:

CityU Tuition 2019 – 2020

Với các chương trình liên kết, sinh viên Việt Nam tiết kiệm học phí cho các năm học tại Việt Nam. Ví dụ, với chương trình liên kết 3+1 tại trường Đại học Kinh tế Tài chính, sinh viên sẽ đóng học phí 3 năm đầu theo quy định của UEF, và đóng học phí 1 năm cuối theo quy định của CityU.

Tất cả sinh viên Việt Nam có thành tích học tập tốt (GBA từ 80% trở lên) đều được xét học bổng từ 2,000 – 5,000 USD trước khi sang Seattle.

Previous PostDành cho Sinh viên Kinh tế muốn sang CityU học IT
Next PostTalk show: Bí quyết tiết kiệm khi du học Mỹ tại UEF
Leave a Comment