Thời hạn nộp hồ sơ chuyển tiếp sang CityU

Các bạn sinh viên sắp chuyển tiếp sang CityU lưu ý thời hạn nộp hồ sơ như sau:

Học kỳ Khóa định hướng bắt buộc Hạn nộp đơn đối với sinh viên đang học tại Mỹ Hạn nộp đơn đối với sinh viên quốc tế
Fall/T.10-12 Tháng 9 Ngày 1 tháng 9 Ngày 1 tháng 8
Winter/T.1-3 Tháng 12 Ngày 1 tháng 12 Ngày 1 tháng 11
Spring/T.4-6 Tháng 3 Ngày 1 tháng 3 Ngày 1 tháng 2
Summer/T.7-9 Tháng 6 Ngày 1 tháng 6 Ngày 1 tháng 5
Previous PostBạn cần biết gì về OPT tại Mỹ?
Next PostThông báo quan trọng: Thay đổi mô hình lớp học kỳ mùa xuân tại CityU từ ngày 1/4/2020 – 1/5/2020
Leave a Comment