QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM), MỘT NGÀNH HỌC TIỀM NĂNG

Vì sao nói đây là một ngành học tiềm năng? Theo một số nghiên cứu, ngành Quản lí dự án hay còn gọi là Project Management là một trong những … Continue reading QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM), MỘT NGÀNH HỌC TIỀM NĂNG