Cử nhân Quản trị

 • Tín Chỉ: 180

 • Thời Điểm Đăng Ký: Tất cả các quý

 • Format chương trình: Online, Mixed-mode (Seattle)

Chương trình cử nhân trực tuyến hàng đầu tại Hoa Kỳ, theo US News & World Report.

Chương trình cử nhân Quản trị

Chương trình Cử nhân Quản Trị (Arts Degree in management) hay còn gọi là BAM, đây là điều kiện để bạn trở thành một  nhà quản lí giỏi trong mọi lĩnh vực.

Chương trình cấp bằng Cử nhân Quản trị được thiết kế dành riêng cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một nền tảng quản lý rộng, tập trung vào khía cạnh tổ chức và con người của lĩnh vực này. Chương trình này sẽ dạy cho bạn những kiến thức và kỹ năng cơ bản bạn cần để thành công như một người quản lý trong lĩnh vực của bạn.

Các khóa học được cung cấp online hoặc tại trường CityU. Chương trình này là một trong những chương trình cử nhân trực tuyến được xếp hạng hàng đầu tại Hoa Kỳ, theo US News & World Report.

Trong quá trình học chương trình BAM tại CityU of Seattle, bạn sẽ được đào tạo những kiến thức sâu rộng về việc hoạt động một tổ chức. Làm sao để xây dựng một đội ngũ thành công, làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và cách giao tiếp trong thời buổi kinh doanh hiện nay. Chương trình gồm 50 tín chỉ là tập trung vào cốt lõi vào giải quyết vấn đề kinh doanh từ góc độ người quản lý.

Sinh viên sẽ được chọn để tham gia học trực tuyến hoặc  học tại CityU.  Sinh viên sau khi có đủ tín chỉ sẽ được quy đổi, cùng với kinh nghiệm thực tế sẽ được xem xét tốt nghiệp với bằng Cử nhân quản lí trong ít nhất 1 năm.

Với 40 môn upper-division, bạn sẽ được tự chọn các khóa học mà mình thích và các chủ đề học tập trong hoặc ngoài Trường Quản Trị (School of Management).

Kết quả sau khi học

Xuyên suốt chương trình Cử nhân Quản trị, bạn sẽ học được:

 • Áp dụng lý thuyết lãnh đạo (leadership) vào môi trường làm việc.
 • Giao tiếp hiệu quả cả bằng lời và bằng văn bản.
 • Phân tích sự quan trọng các vấn đề kinh doanh và tạo ra các giải pháp đạo đức hiệu quả.
 • Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin để hỗ trợ phát triển tổ chức chuyên nghiệp.
 • Có được kiến ​​thức nền tảng rộng lớn về nhiều khía cạnh của quản lý, bao gồm tiếp thị, nguồn nhân lực và quản lý dự án.
 • Tham gia vào các nhóm sản xuất và đa dạng.

 

 

Tổng số tín chỉ (180 Tín Chỉ)

Để biết mô tả khóa học đầy đủ, vui lòng truy cập Danh mục khóa học 2019-2020.

Sinh viên có thể chọn từ các lĩnh vực nhấn mạnh sau đây để hoàn thành chương trình học của mình:

Lower-Division Requirements (90)

College Composition: 5 credits
College Mathematics: 5 credits
Humanities: 15 credits
Social Science: 15 credits
Natural Science/Mathematics: 15 credits

Upper-Division Requirements (90)

Foundations of Business Operations Core

BUS 310 Business Communications (5)

BUS 315 Financial Accounting (5)

BUS 317 Finance (5)

BUS 320 Technology and Operations Management (5)

BUS 330 Economic Analysis for Business Decisions (5)

Emerging Technologies, Methods, and Markets Core

BUS 420 Artificial Intelligence (AI) Business Applications (5)

BUS 424  Fundamentals of AI (5)

BUS 426 Business Analytics for Decision Making (5)

BUS 430 Marketing and Competitive Analysis (5)

Organizational Systems, Complexity, and Strategy Core

BUS 300 Business Dynamics (5)

BUS 304  Organizational Behavior and Leadership (5)

BUS 402 Managing Organizational Systems and Complexity (5)

BUS 495 Strategic Management (5)

Emphasis Requirements

Data Analytics for Business Decision-Making Emphasis

BUS 440  Introduction to Data Science (5)

BUS 442  Advanced Tools in Business Analytics (5)

BUS 444  Predictive and Prescriptive Analysis (5)

BUS 446  Data Visualization and Dashboards (5)

BUS 448  Strategic Decision Making Under Uncertainty (5)

Management Emphasis

BUS 462 Strategic Consulting (5)

BUS 464 Design of Effective Teams and Organizations (5)

BUS 466 Entrepreneurship and Small Business Management (5)

PM 401 Introduction to Project Management (5)

PM 444 Negotiation and Competitive Decision Making (5)

Project Management Emphasis

PM 401 Introduction to Project Management (5)

PM 404 Project Scheduling and Cost Management (5)

PM 406  Project Risk and Change Management (5)

PM 442  Introduction to System Dynamics (5)

PM 444  Negotiation and Competitive Decision Making (5)

Specialized Study Emphasis (Chuyên ngành nhấn mạnh)

Trọng tâm nghiên cứu chuyên ngành bao gồm 5 khóa học được thực hiện trong một lĩnh vực nội dung cụ thể. Khóa học có thể được hoàn thành thông qua nghiên cứu độc lập, các khóa học hiện tại hoặc được phát triển cho một ngành công nghiệp hoặc tổ chức cụ thể. Trọng tâm nghiên cứu chuyên ngành được đề xuất bởi sinh viên và được Program Director phê duyệt trước khi đăng ký.

Với phạm vi học rộng, Chương trình Cử nhân Quản trị được thiết kế để chuẩn bị nhiều kết quả chuyên môn. Người quản lí có tay nghề là người cần cho mọi loại hình tổ chức. Với bằng cử nhân Quản trị, bạn sẽ sẵn sàng theo đuổi sự nghiệp như:

 • Team lead
 • Franchise owner
 • Retail manager
 • Supervisor
 • Corporate management consultant

Cơ hội kết nối (Networking)

Tại CityU, bạn sẽ có cơ hội mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp của mình bằng cách kết nối với các giảng viên làm việc trong lĩnh vực của bạn, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và cựu sinh viên làm việc tại các công ty hàng đầu của Seattle. Thêm vào đó, bạn sẽ là một phần của một cộng đồng hỗ trợ, điều mà giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Học phí

Tìm hiểu thêm về học phí và lệ phí cho các chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ của chúng tôi

Cơ hội hỗ trợ tài chính

Tại CityU, chúng tôi cam kết giúp sinh viên đạt được mục tiêu học tập bất kể tình hình kinh tế của họ. Các cố vấn hỗ trợ tài chính sẵn sàng tìm các nguồn lực bạn cần trả cho giáo dục của bạn, bao gồm các khoản trợ cấp, khoản vay, học tập làm việc và học bổng.

Tìm hiểu thêm về các cơ hội hỗ trợ tài chính tại CityU hoặc liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi theo số 800.426.5596, 206.239.4540 hoặc finaid@cityu.edu.

Military Tuition Benefits (Lợi ích dành cho người có tham gia quân đội)

Là một trường Yellow Ribbon, CityU tự hào được phục vụ những người đã phục vụ trong quân đội. Chúng tôi cung cấp giảm giá học phí quân sự cho những người giúp việc tích cực; vợ hoặc chồng của họ; và chấp nhận các lợi ích quân sự như Post Bill 9/11 và Hỗ trợ Học phí.

Tìm hiểu thêm về lợi ích học phí quân sự, lợi ích VA và các chương trình hợp tác quân sự được thiết kế để giúp bạn đạt được các mục tiêu quân sự và nghề nghiệp của mình.

Học bổng

CityU trao bổng giao động từ $2000 đến $5000 cho sinh viên Việt Nam tham gia vào các chương trình của trường. Học bổng được trao một lần cho sinh viên dựa trên điểm bình quân GPA của 3 năm học tại trường ở Việt Nam.

Điều kiện xét học bổng: GPA bằng hoặc trên 80%. Số lượng và giá trị học bổng tùy thuộc vào sự cạnh tranh của năm học mà sinh viên đăng ký.

Trong quá trình học tại Seattle, sinh viên được khuyến khích tìm hiểu và nộp đơn cho nhiều loại học bổng có giá trị khác tại CityU. Vui lòng xem thông tin về tất cả các dạng học bổng tại CityU theo link dưới đây:

Chương trình dự kiện tuyển sinh vào năm 2020. Trong lúc chờ đợi thông tin tuyển sinh chính xác, nếu có bất cứ câu hỏi gì về chương trình, vui lòng điền phiếu Yêu cầu thông tin dưới đây đễ được giải đáp thắc mắc. Chân thành cảm ơn.

Yêu cầu thông tin