Thông tin liên hệ

 • 521 Wall St #100, Seattle, WA 98121, United States
 • dieutran@cityu.edu
 • +84917220706 - Ms. Trần Xuân Diệu - In Country Manager / Vietnam Programs (base in Vietnam)
 • 521 Wall St #100, Seattle, WA 98121, United States
 • denny.dang@cityu.edu
 • +1-253-709-4085 - Mr. Denny Đặng - Program Director (base in Seattle)
 • 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • nhunghana@cityu.edu
 • +84 908772398 - Ms. Hana Nhung - Program Coordinator at HUTECH & UEF
 • 12 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
 • thupth@hvnh.edu.vn
 • +84 2435726384 - Ms. Thu Phung - Program Coordinator at BAV

Yêu cầu thông tin