Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)

 • Tín Chỉ: 48 – 54

 • Thời Điểm Đăng Ký: Tất cả các quý

 • Format Chương Trình: Online, Onsite, Mixed-mode

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)

Bằng MBA giá trị quốc tế

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh, viết tắt là MBA, của Đại học CityU of Seattle sẽ chuẩn bị cho bạn khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển tổ chức một cách đa dạng. Bạn có thể tùy chỉnh chương trình MBA phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp cá nhân mình với một trong 6 mục tiêu như Kế toán, Quản lý nhân sự, Quản lý dự án,…Những mục tiêu này sẽ cung cấp những chương trình giảng dạy tập trung, để bạn có thểm tham gia các kì thi chứng chỉ ngành theo yêu cầu. 

Bên cạnh chương trình phổ biến là MBA trực tuyến, CityU còn cung cấp các chương trình MBA chuyên sâu mixed-mode, in-class vào cuối tuần. Do đó, sinh viên có thể chọn thời gian học phù hợp với mình. 

CityU liên tục được xếp hạng là nơi đào tạo MBA hàng đầu tại bang Washington và nước Mỹ.

Bằng MBA từ CityU sẽ giúp bạn thăng tiến trong vai trò quản lý, đồng thời rèn luyện sự nhạy bén trong kinh doanh và kỹ năng giao tiếp. Nếu bạn có bằng cử nhân từ một trường đại học được công nhận, bạn đủ điều kiện để apply chương trình này tại CityU of Seattle. Chúng tôi tự tin rằng các kỹ năng mà bạn sẽ học ở đây sẽ giúp bạn thành công, vì vậy chúng tôi không yêu cầu Kiểm tra tuyển sinh quản lý sau đại học (GMAT) hoặc bất kỳ bài kiểm tra tiêu chuẩn nào khác để xem xét đăng ký.

Kết quả trong quá trình học tập

Trong suốt chương trình MBA Seattle, bạn sẽ học được:

 • Tận dụng hiệu quả quản lý thông qua việc công nhận các thế mạnh, giá trị và chiến lược lãnh đạo cá nhân.
 • Lập kế hoạch, chiến lược và tận dụng các xu hướng và cơ hội kinh doanh trong một môi trường toàn cầu thay đổi nhanh chóng.
 • Áp dụng một loạt các lý thuyết, ngành học và công nghệ toàn diện.
 • Sử dụng nghiêm túc thông tin và kết quả để xác định các vấn đề, giải pháp và cơ hội cải tiến liên tục.
 • Thể hiện các kỹ năng giao tiếp rõ ràng, súc tích và thuyết phục cho phép bạn lãnh đạo, quản lý và tham gia vào các tổ chức đa dạng.
 • Xác định và phát triển các đặc điểm cá nhân tích cực và nhận thức đạo đức.
 • Hình dung, tạo và thực hiện các chiến lược thúc đẩy và thiết lập một phản ứng xã hội mạnh mẽ và kết nối với một công ty, sản phẩm, ý tưởng hoặc dịch vụ.
 • Nhận ra sự đa dạng trong thực tiễn văn hóa và kinh doanh toàn cầu và đáp ứng một cách phù hợp với xã hội.
 • Áp dụng thực tiễn kinh doanh bền vững và có trách nhiệm với xã hội cho một tổ chức.

Tổng số tín chỉ (48 – 54)

Để biết mô tả khóa học đầy đủ, vui lòng truy cập Danh mục khóa học 2020-2021.

Foundations (3 Credits)

 • MBA 11 MBA Common Professional Components (3)

Business Core Required Courses (36 Credits)

 • MBA 500 Essentials of Business Management (3)
 • MBA 501 Global Business Communication and Research (3)
 • MBA 511 Law for Global Business (3)
 • MBA 515 Project Management and Prioritization (3)
 • MBA 520 Managing with Technology (3)
 • MBA 525 Applied Marketing (3)
 • MBA 531 Applied Managerial Economics (3)
 • MBA 535 Managerial Accounting (3)
 • MBA 540 Strategic Financial Management (3)
 • MBA 545 People and Systems in Organizations (3)
 • MBA 550 Business Operations (3)
 • MBA 555 Business Strategy (3)

Emphasis Requirements (12-15 Credits)
Chọn một trong các lĩnh vực nhấn mạnh sau:

● Public Accounting Emphasis
● Management Accounting Emphasis
● Change Leadership Emphasis
● Entrepreneurship Emphasis
● Finance Emphasis
● Global Management Emphasis
● Global Marketing Emphasis
● Human Resource Management Emphasis
● Specialized Study Emphasis
● Project Management Emphasis
● Supply Chain Management Emphasis
● Technology Management Emphasis

Public Accounting Emphasis

Chương trình MBA của CityU of Seattle với trọng tâm là Kế toán (Accounting) sẽ chuẩn bị cho bạn những thách thức chuyên nghiệp khi trở thành CPA, đồng thời mang đến cho bạn sự linh hoạt hơn và mở ra nhiều cơ hội cả trong nghề kế toán và trong lĩnh vực kinh doanh. Trọng tâm bao gồm các khóa học đánh giá sử dụng tài liệu Becker và được thiết kế để giúp bạn nắm vững các khái niệm, lý thuyết và tài liệu kỹ thuật được kiểm tra thường xuyên trong kỳ thi CPA và được Ủy ban Kế toán Nhà nước Washington công nhận là tín chỉ kế toán.

Các khóa học đánh giá CPA nhằm xem xét các khái niệm và lý thuyết kế toán và kiểm tra việc áp dụng các khái niệm này vào các tình huống kinh doanh khác nhau. Do đó, sinh viên vào khu vực nhấn mạnh này phải hoàn thành chuyên ngành / cốt lõi* về kế toán tại Đại học City hoặc một trường đại học khác. Sinh viên phải tham khảo ý kiến ​​của Hội đồng Kế toán Nhà nước về các yêu cầu cụ thể của tiểu bang để dự thi.

* Chuyên ngành kế toán hoặc cốt lõi bao gồm tối thiểu các khóa học trong các lĩnh vực sau: chuỗi kế toán trung gian, kế toán chi phí / quản lý, thuế cá nhân và doanh nghiệp, kiểm toán và luật kinh doanh. Các khóa học về lý thuyết kế toán, kế toán nâng cao và nghiên cứu trường hợp kế toán cũng rất hữu ích trong việc hiểu tài liệu được trình bày trong kỳ thi CPA. Các khóa học này phải là cấp độ thạc sĩ hoặc cấp độ 300 hoặc 400 nếu chúng là các khóa học đại học. Chúng nên có một ký hiệu là “AC” hoặc “ACC” cụ thể chỉ ra rằng đây là các khóa học dành cho chuyên ngành kế toán.

 • AC 530 CPA Review – Financial Accounting and Reporting (FAR) (3)
 • AC 531 CPA Review – Regulation (REG) (3)
 • AC 532 CPA Review – Auditing and Attestation (AUD) (3)
 • AC 533 CPA Review – Business Environment and Concepts (BEC) (3)
 • [OPTIONAL] AC 625 Accounting Internship (3)

Management Accounting Emphasis

MBA với trọng tâm kế toán quản trị chuẩn bị cho sinh viên những thách thức chuyên nghiệp để trở thành Kế toán viên công chứng (CPA). Văn bằng sẽ lưu ý nhấn mạnh trong Kế toán công. Hoàn thành cung cấp độ sâu và bề rộng của kiến ​​thức cần thiết để tham dự kỳ thi Uniform Certified Public Accounting (CPA) sẽ cho phép sinh viên hoạt động hiệu quả trong một công ty CPA.

 • ISEC 500 Cybersecurity Overview (3)
 • AC 540 Auditing Techniques (3)
 • AC 501 Applied Management Accounting Concepts I (3)
 • AC 502 Applied Management Accounting Concepts II (3)
 • [OPTIONAL] AC 625 Accounting Internship (3)

Change Leadership Emphasis

Để phát triển lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh ngày nay, đòi hỏi các nhà lãnh đạo thích ứng nhanh và hiệu quả với các ảnh hưởng của thị trường bên trong và bên ngoài. MBA kết hợp với sự nhấn mạnh trong Change Leadership được thiết kế đặc biệt để giúp bạn trở thành tác nhân thay đổi hiệu quả trong tổ chức của bạn. Lĩnh vực Change Leadership cho phép bạn khám phá sự lãnh đạo thích ứng; tư duy lãnh đạo và sáng tạo; thay đổi hàng đầu trong văn hóa tổ chức đa dạng; và thay đổi xã hội và môi trường.

 • MAL 530 Adaptive Leadership (3)
 • MAL 532 Thought Leadership and Creativity (3)
 • MAL 538 Social and Environmental Change (3)
 • MAL 625 Change Leadership Internship (3)
 • MAL 535 Leading Change in Diverse Organizational Cultures (3)

Entrepreneurship Emphasis

Nhấn mạnh này chuẩn bị cho sinh viên trong thế giới khởi nghiệp năng động và cạnh tranh trong một thị trường thay đổi nhanh chóng của các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm các nhà đổi mới thực tế. Chương trình này sẽ cho phép sinh viên có được kiến ​​thức về các khía cạnh khác nhau của việc bắt đầu kinh doanh bao gồm tài trợ, xem xét khái niệm, phát triển và trình bày kế hoạch kinh doanh, tiếp thị khởi nghiệp, các vấn đề tài chính hàng ngày, quản lý rủi ro, đăng ký kinh doanh mới và chiến lược rút lui.

 • ENT 610 Innovation Strategy (3)
 • ENT 620 Economics of Entrepreneurship (3)
 • ENT 625 Entrepreneurship Internship (3)
 • ENT 630 Start-up Plan Development (3)
 • ENT 640 New Venture Implementation (3)

Finance Emphasis

Đối với sinh viên tìm kiếm sự nghiệp hoặc cơ hội lớn hơn với một tổ chức tài chính lớn như công ty bảo hiểm, ngân hàng hoặc nhà môi giới hoặc làm việc trong một khu vực được quản lý bởi thủ quỹ của công ty, MBA nhấn mạnh vào tài chính sẽ cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành mục tiêu của bạn. Tập trung này được thiết kế đặc biệt để giúp sinh viên hiểu được các hoạt động hình thành vốn và quản lý doanh nghiệp; Làm thế nào các thị trường trong chứng khoán và đầu tư vốn hoạt động; vai trò của ngân hàng trong phát triển kinh doanh; và tầm quan trọng của quản lý tài chính trong các tổ chức công cộng và phi lợi nhuận.

 • FIN 551 Equity Markets, Derivatives, Alternative Investments and Debt Instrument Management (3)
 • FIN 553 Capital Formation, Portfolio Management and Corporate Management (3)
 • FIN 555 Banking, Fixed Income and the Movement of Capital (3)
 • FIN 557 Ethics, Quantitative Methods and Economics of Finance (3)
 • [OPTIONAL] FIN 625 Finance Internship (3)

Global Management Emphasis

MBA tập trung vào quản lý toàn cầu được thiết kế để cung cấp cho sinh viên phân tích chuyên sâu về các loại quản lý và lãnh đạo khác nhau để sinh viên có thể trở thành một người quản lý toàn diện hơn, một người được trang bị tốt hơn để đáp ứng và đáp ứng nhiều loại thách thức khác nhau gặp phải trong thị trường toàn cầu luôn thay đổi ngày nay.

 • MC 585 International Human Resource Management (3)
 • MAL 545 Ethical Leadership (3) OR MAL 560 Global Leadership (3)
 • MBA 546 European Union (3)
 • MC 573 International Business (3)
 • MC 625 Global Management Internship (3)

Global Marketing Emphasis

Đối với sinh viên tìm kiếm việc làm hoặc cơ hội lớn hơn tại một công ty quảng cáo, tổ chức nghiên cứu tiếp thị hoặc trong bộ phận tiếp thị của một công ty sản xuất hoặc dịch vụ, MBA tập trung vào tiếp thị có thể giúp đạt được những mục tiêu này. Các chủ đề sinh viên sẽ khám phá bao gồm: quản lý và tạo thương hiệu chiến lược; hành vi tiêu dùng; quản lí kênh; và quan hệ công chúng và quản lý phương tiện truyền thông.

 • MK 526 Strategic Brand Creation and Management (3)
 • MK 527 Consumer Behavior (3)
 • MK 528 Marketing Metrics (3)
 • MK 529 Marketing Communications (3)
 • MK 625 Marketing Internship (3)

Human Resource Management Emphasis

MBA tập trung vào quản lý nhân sự sẽ cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến ​​thức rộng và toàn diện về các lĩnh vực chủ đề nhân sự. Chương trình này cũng sẽ giúp chuẩn bị cho sinh viên được trang bị tốt hơn cho các kỳ thi chứng chỉ PHR / SPHR / GPHR do Viện Chứng nhận Nhân sự cung cấp.

 • HR 551 Human Capital Strategy Management (3)
 • HR 553 Management of People (3)
 • HR 555 Workplace Management and Human Resources (3)
 • HR 557 Organization and the Human Resource Function (3)
 • [OPTIONAL] HR 625 Human Resource Mangement Internship(3)

Project Management Emphasis

Quản lý dự án (PM) là một lĩnh vực nghề nghiệp đang phát triển nhanh chóng, được công nhận và có liên quan trong một loạt các ngành và ngành trên khắp thế giới, bao gồm chính phủ, quân đội, sản xuất, giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin và giáo dục. Đại học Thành phố Seattle được Viện Quản lý Dự án (PMI) công nhận là Nhà cung cấp Giáo dục đã Đăng ký (REP). Như vậy, bạn sẽ đạt được các khoản tín dụng cho chứng chỉ PMP khi tham gia lớp học. Ngoài ra, bạn sẽ được tham gia vào một tổ chức phát triển chuyên nghiệp được công nhận trên toàn cầu, hỗ trợ cho mạng lưới rất quan trọng để hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Với MBA tập trung vào quản lý dự án, bạn sẽ có đủ điều kiện cho vai trò quản lý dự án và chương trình trong nhiều tổ chức khác nhau. (Lưu ý: Điều kiện tiên quyết cho các khóa học nhấn mạnh sau đây sẽ được miễn cho sinh viên MBA.)

 • PM 504 Project Planning and Control (3)
 • PM 507 Project Financial Mangement (3)
 • PM 511 Measuring Project Performance for Success (3)
 • PM 514 Project Integration (3)
 • PM 625 Project Management Internship (3)

Supply Chain Management Emphasis

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh về Quản lý chuỗi cung ứng là một chương trình chung được cung cấp trực tuyến với National University.

Sự nhấn mạnh trong Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn bị cho sinh viên tiến lên trong lĩnh vực quản lý thú vị và phát triển này. Khu vực nhấn mạnh được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kỹ năng để áp dụng chuyên môn chức năng hậu cần từ lập kế hoạch triển khai hàng tồn kho đến thiết kế mạng lưới giao thông. Ngoài ra, các khái niệm đóng khung về sự tham gia đa chức năng của các quy trình Quản lý chuỗi cung ứng sẽ hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp tái tạo tổ chức của họ từ bên trong, sau đó thu hút các đối tác chiến lược để điều chỉnh tốt hơn các quy trình và giảm thiểu rủi ro hoạt động.

Các khóa học nhấn mạnh được liệt kê dưới đây được cung cấp thông qua National University:

 • SCM 610 Supply Chain Collaboration
 • SCM 620 Strategic Supply Management
 • SCM 630 Supply Chain Planning

Technology Management Emphasis

Đối với sinh viên tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp hoặc cơ hội lớn hơn với một công ty công nghệ hàng đầu hoặc một tổ chức định hướng công nghệ, MBA tập trung vào quản lý công nghệ sẽ cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức và kỹ năng sinh viên cần. Sự nhấn mạnh này được thiết kế đặc biệt để dạy sinh viên cách: quản lý các dự án công nghệ; dẫn dắt, huấn luyện và thúc đẩy một đội ngũ công nghệ; phân tích một quy trình kinh doanh và xác định các cơ hội cho công nghệ; và phát triển một kế hoạch kinh doanh tích hợp công nghệ vào doanh nghiệp kinh doanh.

 • ISEC 500 Information Security Overview (3)
 • ISEC 510 The Senior Manager and Information Security (3)
 • ITMGMT 510 Managing the Technology Project (3)
 • ITMGMT 570 Maintaining the Technology Infrastructure (3)
 • ITMGMT 575 Technology Implementation and Change (3)
 • ITMGMT 625 Technology Management Internship (3)

Chương trình MBA này được thiết kế để củng cố nền tảng kinh doanh của bạn trong các môn học có thể áp dụng cho một loạt các cài đặt chuyên nghiệp.

Chương trình MBA sẽ chuẩn bị cho bạn một loạt các vai trò quản lý và lãnh đạo như:

 • CEO, COO, CMO
 • Business analyst
 • Marketing director
 • Sales director
 • HR director
 • Management consultant
 • Networking Opportunities

Cơ hội kết nối (Networking)

Tại CityU, bạn sẽ có cơ hội mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp của mình bằng cách kết nối với các giảng viên làm việc trong lĩnh vực của bạn, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và cựu sinh viên làm việc tại các công ty hàng đầu của Seattle. Thêm vào đó, bạn sẽ là một phần của một cộng đồng hỗ trợ, điều mà giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Học phí

Tìm hiểu thêm về học phí và lệ phí cho các chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ của chúng tôi.

Học bổng

CityU trao bổng giao động từ $2000 đến $5000 cho sinh viên Việt Nam tham gia vào các chương trình của trường. Học bổng được trao một lần cho sinh viên dựa trên điểm bình quân GPA của 3 năm học tại trường ở Việt Nam.

Điều kiện xét học bổng: GPA bằng hoặc trên 75%. Số lượng và giá trị học bổng tùy thuộc vào sự cạnh tranh của năm học mà sinh viên đăng ký.

Trong quá trình học tại Seattle, sinh viên được khuyến khích tìm hiểu và nộp đơn cho nhiều loại học bổng có giá trị khác tại CityU. Vui lòng xem thông tin về tất cả các dạng học bổng tại CityU theo link dưới đây:

Nếu bạn đang theo học chương trình Sau Đại học ở Việt Nam và có nhu cầu chuyển tiếp sang Mỹ, CityU có thể xem xét chuyển tiếp các tín chỉ bạn đã hoàn thành tại Việt Nam.

Nếu bạn đang theo học tại các trường Đại học đối tác của CityU bao gồm: Đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH), Đại học Kinh tế Tài chính (UEF), Đại học Văn Lang (VLU), Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Học viện Ngân Hàng (Hà Nội – BAV), Viện FSB – Đại học FPT, hãy liên hệ với Viện Đào tạo Quốc tế hoặc các phòng ban quản lý các chương trình Đào tạo Quốc tế tại các trường trên để được hỗ trợ về các vấn đề chuyển tiếp.

Yêu cầu thông tin