NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐIỆN TOÁN MÁY TÍNH (TECHNOLOGY & COMPUTING) TẠI CITYU, SEATTLE

Đại học CityU, Seattle, bước đà cho sự nghiệp ngành Công nghệ và Điện toán máy tính. 

Ngày nay, nhân viên công nghệ đang được săn đón trên toàn cầu. Nhu cầu cần có các chuyên gia công nghệ thông tin chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation) giỏi tăng 14.3%. Các chuyên gia IT có kiến thức cao trong lĩnh vực an ninh mạng đang được tìm kiếm để lắp đầy 3.5 triệu vị trí trong lĩnh vực này. Vào năm 2021, ngành CNTT được dự đoán có mức tăng trưởng 145% trên toàn thế giới.

Công nghệ thông tin, kiến thức kỹ thuật số liên ngành và hợp tác gia tăng việc làm.

Khoa Công nghệ và Điện toán máy tính của Đại học CityU cung cấp cho sinh viên trải nghiệm giáo dục liên quan đến ngành và lực lượng lao động tập trung vào Công nghệ thông tin, An ninh mạng, Khoa học dữ liệu và Hệ thống thông tin. Mỗi khóa học, sinh viên sẽ được trải nghiệm các kiến thức về An ninh mạng và tập trung vào các hoạt động, thực tập trực tiếp ở phòng labs hoặc bài tập lập trình và các dự án nhóm. Ngoài ra, các khóa học STC sẽ đảm bảo sinh viên của CityU có sự chuẩn bị tốt về học thuật, kỹ thuật và xã hội để đủ điều kiện cho các công việc an ninh mạng ở Hoa Kỳ, Việt Nam và trên toàn cầu. Giảng viên của STC là các giáo sư và chuyên gia trong ngành giảng dạy, những người sẽ dạy chương trình cốt lõi gồm chín khóa học ở năm thức ba: Tương tác giữa người và máy tính (Human-Computer Interaction), Truyền thông mạng (Network Communications), Toán rời rạc (Discrete Mathematics in Computing), Thiết kế web (Web Design), Hệ điều hành (Operating Systems), An ninh mạng (Cybersecurity), Phân tích và thiết kế hệ thống (Systems Analysis and Design), Cơ sở dữ liệu (Database Technologies) và Đạo đức điện tử (Cyber Ethics).

Trong năm học thứ tư, sinh viên chọn cho mình một văn bằng và hoàn thành 6 khóa học về An ninh mạng, Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin hoặc Công nghệ thông tin. Sinh viên chọn 2 khóa học bổ sung hoặc thực tập trước khi hoàn thành dự án cuối cùng để tốt nghiệp. Sinh viên lấy các khóa học mẫu trong chứng chỉ của năm 3 trước khi bước sang Nghiên cứu chuyên sâu và lựa chọn bằng cấp vào năm 4.

Sau đây là những mô tả của trường về các ngành được đào tạo trong vòng một năm hoặc hai năm:

1 năm: Cử nhân Khoa học điện toán ứng dụng (Bachelor of Science in Applied Computing), (BSAPC) cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và năng lực để tham gia vào việc phân tích, thiết kế, tích hợp, triển khai và quản lí công nghệ thông tin và máy tính. Sinh viên sẽ có sự lựa chọn trong việc theo đuổi chuyên ngành mà mình mong muốn nghiên cứu.

2 năm: Cử nhân Khoa học công nghệ thông tin (Bachelor of Science in Information Technology), học BSIT là học nghiên cứu về các phương pháp hệ thống để lựa chọn, phát triển, áp dụng, tích hợp và quản lí các công nghệ điện toán an toàn, từ đó cho phép người dùng thực hiện các mục tiêu cá nhân, đáp ứng mục tiêu của tổ chức và xã hội. Sinh viên tốt nghiệp ngành này sẽ là những người lành nghề có thể giải quyết các vấn đề mang tính hợp tác hoặc nghiên cứu ứng dụng, đây là những người muốn ứng dụng công nghệ vào công việc để mang lại sự hiệu quả và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin sẽ làm những công việc mang tính chất cộng tác để tích hợp các công nghệ mới tại nơi làm việc và cộng đồng. Và đảm bảo tối ưu hóa trải nghiệm và hiệu quả cho người dùng hay tất cả các chức năng của tổ chức.

2 năm: Chương trình Cử nhân Khoa học về An ninh mạng (Bachelor of Science in Cybersecurity), (BSCY) là chương trình tích hợp một nghiên cứu liên ngành liên quan đến công nghệ, con người thông tin và quy trình để cho phép các hoạt động được diễn ra an toàn. Ngành này liên quan đến việc tạo ra, vận hành, phân tích và thử nghiệm các hệ thống máy tính an toàn. Đây là một khóa học liên ngành, bao gồm các khía cạnh của chính sách và pháp luật, yếu tố con người, đạo đức và quản lí rủi ro. Việc có bằng cấp của ngành này sẽ tạo cho sinh viên vô số cơ hội để làm việc và thúc đẩy ngành nghề an ninh mạng trên toàn cầu.

2 năm: Cử nhân Khoa học Khoa học Dữ liệu (Bachelor of Science in Data Science),  (BSDS) là liên ngành và yêu cầu tích hợp hiệu quả 3 thành phần: 1) miền cung cấp dữ liệu, 2) thống kê phân tích, mô hình hóa và suy luận, 3) khoa học máy tính để truy cập dữ liệu, quản lí, bảo vệ, cũng như xử lý hiệu quả trong kiến trúc máy tính hiện đại. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành này sẽ có nhiều cơ hội để làm việc và thúc đẩy phát triển sự nghiệp khoa học dữ liệu của họ.

2 năm: Cử nhân Khoa học về Hệ thống thông tin (Bachelor of Science in Information Systems), (BSIS) được thiết kế để giới thiệu và củng cố sự phát triển và tiêu chuẩn mới nhất trong Hệ thống thông tin. Chương trình bao gồm 2 lĩnh vực hoạt động lớn trong tổ chức: 1) mua lại, triển khai, quản lý và lên chiến lược cho các nguồn công nghệ thông tin và dịch vụ, 2) mua lại hệ thống hoặc phát triển hệ thống, vận hành và phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống để sử dụng trong các quy trình tổ chức. Sinh viên tốt nghiệp có  bằng cấp của ngành này sẽ theo đuổi sự nghiệp liên quan đến Hệ thống của doanh nghiệp và Phát triển ứng dụng.

Group of Students Studying Together in Library

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/tech-engineering-to-have-great-demand-for-workers-in-vietnam-survey-3850736.html

https://cybersecurityventures.com/jobs/#:~:text=The%20U.S.%20has%20a%20total,Standards%20and%20Technology%20(NIST)%20in

https://www.ibm.com/blogs/ibm-training/new-cybersecurity-threat-not-enough-talent-to-fill-open-security-jobs/#:~:text=Burning%20Glass%20found%20the%20number,of%20all%20information%20technology%20jobs.

 https://www.nextgov.com/cybersecurity/2019/11/report-cyber-workforce-must-grow-145-meet-global-demand/161194/

Feature Photo by Sigmund on Unsplash

Previous PostCÂN BẰNG CHI TIÊU KHI ĐI DU HỌC
Next PostDu Học Mỹ & Những Thông Tin Cần Biết
Leave a Comment