Thi kiểm tra năng lực Tiếng Anh cùng CityU: IELTS không còn là lựa chọn duy nhất

Từ cuối tháng 2/2020, CityU Việt Nam đã có đủ điều kiện để tổ chức thi Kiểm tra năng lực tiếng Anh cho sinh viên trước khi các bạn Seattle. Điều này tạo điều kiện cho sinh viên chuẩn bị chuyển tiếp sang CityU có một dịch vụ nộp hồ sơ nhập học “one-gate”, mà không cần phải đăng ký thi các kỳ thi tiếng Anh riêng biệt và đắc đỏ khác.

Hiện nay, để kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên chuẩn bị vào trường, CityU sử dụng bài thi  iTEP (International Test of English Proficiency) – bài thi kiểm tra năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế do tổ chức giáo dục Boston Educational Services (bang California, Hoa Kỳ) quản lý và khảo thí bài thi.

Vui lòng xem thêm thông tin về kỳ thi ITEP:

Lưu ý: Cho đến hiện tại, CityU Việt Nam chỉ có thể tổ chức thi tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Dành cho sinh viên đã & đang nộp đơn sang học tại CityU. Để đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Anh, vui lòng liên hệ:

  • Ms. Hana – CityU Vietnam Program – nhunghana@cityu.edu
  • Ms. Diệu Trần – CityU Vietnam Program – dieutran@cityu.edu

 

 

Previous PostCityU Việt Nam ủng hộ Quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm
Next PostBạn cần biết gì về OPT tại Mỹ?
Leave a Comment