Sinh Viên Trao Đổi Sang CITYU Of Seattle

Được tận dụng tối đa số tín chỉ đại học của bạn

Nếu bạn là một sinh viên đang theo học một trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng kỹ thuật, hoặc đã từng đăng ký đại học nhưng không thể hoàn thành bằng cử nhân của bạn hoặc muốn có song bằng thì CityU sẽ sẵn sàng giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình.

Một số lợi ích của việc chuyển đổi sang CityU

Chính sách chuyển đổi: Bạn có thể chuyển tối đa 135 tín chỉ. CityU chấp nhận các Đánh giá học tập trước đó (PLA – Prior Learning Assessment), Chương trình kiểm tra trình độ đại học (CLEP – College-Level Examination Program ), tín chỉ ACE cho đào tạo quân sự và tín chỉ từ các tổ chức được công nhận.

Chuyển đổi học bổng: Đảm bảo lên tới $5,400 trong quỹ học bổng bằng cách đăng ký Học bổng chuyển đổi của chúng tôi.

Ghi danh: Bạn có thể đăng ký bất cứ lúc nào! Hãy liên hệ với một trong những cố vấn của CityU ngay hôm nay bằng cách gửi email cho họ hoặc bằng cách tìm hiểu về quy trình tuyển sinh của CityU, tại đây.

Đọc thêm: Lợi ích của chương trình liên kết sinh viên so với hình thức du học khác.

Yêu cầu nhập học

Để được xem xét nhập học vào một trong các chương trình của CityU, bạn phải:

  • Ít nhất 18 tuổi.
  • Có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương (như GED).
  • Chuyển tín chỉ có điểm trung bình từ 2.0 trở lên.
  • Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đại diện CityU tại Việt Nam.

Chính sách chuyển tiếp cho các chương trình sau đại học, tiến sĩ và chứng chỉ

Sinh viên tốt nghiệp hoặc tiến sĩ đã hoàn thành khóa học sau đại học hoặc tiến sĩ tại các tổ chức được công nhận khác có thể chuyển tới 25% phần trăm tín chỉ bằng cấp yêu cầu, không vượt quá tối đa 12 tín chỉ, đối với chương trình thạc sĩ (master) hoặc tiến sĩ (PhD). Tất cả các khoản tín chỉ chuyển đổi phải có  điểm từ 3.0 (B) trở lên. 12 tín chỉ có thể được chuyển qua miễn trừ khóa học, thay thế khóa học hoặc tương đương trực tiếp (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào) và phải tương đương với các khóa học CityU bắt buộc được xác định bởi số lượng khóa học, tiêu đề hoặc nội dung tương tự.

Để có được bằng tốt nghiệp, sinh viên phải đạt được tất cả tín chỉ cần thiết thông qua các khóa học của CityU được thực hiện ở bất kỳ định dạng phân phối nào, ngoại trừ các tín chỉ được giới hạn bởi chính sách.

Trừ một số trường hợp ngoại lệ, thỏa thuận kết nối với một số tổ chức khác. Bằng sự chấp nhận của hiệu trưởng và trưởng khoa, CityU sẽ chấp nhận 15 tín chỉ chuyển tiếp trong một chương trình cấp bằng tốt nghiệp hoặc tiến sĩ.

Một số hạn chế chuyển đổi tín chỉ cho một số trường

Các chương trình được liệt kê dưới đây sẽ có các hạn chế trong chuyển đổi tín chỉ, cụ thể bên cạnh các hướng dẫn chung được liệt kê ở trên.

School of Management (SOM)

Các khóa học được chuyển sang chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), thạc sĩ khoa học và thạc sĩ quản trị công phải tương đương với khóa học phù hợp ở CityU hoặc bằng cấp được xác định bởi trưởng khoa. Trong MBA với tùy chọn tự chọn, 6 tín chỉ trong tối đa 12 tín chỉ được chuyển có thể ở dạng tự chọn và do đó không bắt buộc phải tương đương trực tiếp với khóa học CityU. Sinh viên trong chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, đã hoàn thành khóa học sau đại học tại các tổ chức được công nhận khác có thể chuyển tối đa 12 tín chỉ cho các khóa học tương đương trong các khóa học, Khối ứng dụng, Tập trung hoặc Nghiên cứu cốt lõi (Application Block, Concentration, or Core Research) của chương trình cấp bằng tiến sĩ, phải được Giám đốc phê duyệt. Chuyển như vậy có thể bị giới hạn bởi các yêu cầu cho các chương trình cụ thể.

Albright School of Education (ASOE)

Tín chỉ chuyển đổi ở  chương trình Master of Education (MEd), phải được:

   • Nếu là người nước ngoài, phải tìm được một tổ chức công nhận hoặc một trường được Bộ Giáo dục công nhận.
   • Có thời hạn trong vòng sáu năm qua, nếu không thì phải được trưởng khoa chấp thuận.
   • Cấp độ 500 hoặc tương đương, như đã được ghi trên bảng điểm bên ngoài hoặc như được nêu trong các danh mục bên ngoài.
   • Hoàn thành với điểm 3.0 (B) trở lên.
   • Đáp ứng yêu cầu của từng chương trình cụ thể.

Nếu chương trình có yêu cầu tự chọn lên đến sáu 6 tín chỉ trong tối đa 12 tín chỉ được chuyển, có thể không bắt buộc phải tương đương trực tiếp với khóa học của CityU.

School of Arts and Sciences (SAS) 

Các khóa học được chuyển sang Master of Arts in Counseling (U.S.) và Master of Counselling program (Canada) phải tương đương trực tiếp với khóa học CityU phù hợp hoặc tương đương bằng cấp như được xác định bởi giám đốc chương trình. Chứng nhận tín chỉ cũ hơn 6 năm phải được trưởng khoa chấp thuận. Sinh viên Trường Applied Leadership (SAL) đã hoàn thành khóa học sau đại học tại các tổ chức được công nhận khác có thể chuyển tối đa 12 tín chỉ cho các khóa học tương đương trong các khóa học tập trung hoặc nghiên cứu chính của chương trình tiến sĩ, được Giám đốc phê duyệt . Chuyển như vậy có thể bị giới hạn bởi các yêu cầu cho các chương trình cụ thể. Các ngoại lệ đối với chính sách này phải được sự chấp thuận của trưởng khoa và hiệu trưởng.

Viện trợ tài chính

CityU of Seattle cung cấp nhiều loại cơ hội hỗ trợ tài chính khác nhau để giúp sinh viên chuyển trường đạt được mục tiêu giáo dục của họ. Tìm hiểu thêm về việc xin hỗ trợ tài chính.

Quan hệ đối tác giáo dục đại học

CityU hợp tác với các tổ chức trên toàn thế giới để tiếp tục sứ mệnh giáo dục bất cứ ai có mong muốn học hỏi. Thông qua quan hệ đối tác giáo dục, sinh viên chuyển tiếp có quyền truy cập nhiều hơn vào các chương trình đại học và sau đại học được xếp hạng hàng đầu của CityU. Sinh viên Việt Nam có thể theo dõi tại các kênh đại diện của CityU of Seattle tại Việt Nam như:

CityU chấp nhận chuyển tín chỉ từ gần như tất cả các tổ chức được công nhận ở Hoa Kỳ và các đối tác với một số trường cao đẳng và tổ chức ở tiểu bang Washington. Xem danh sách đầy đủ các quan hệ đối tác giáo dục đại học tại Việt Nam của chúng tôi.

Hoàn thành bằng Cử nhân của bạn trong 6 quý

Sinh viên có thể chuyển tín chỉ vào các chương trình cử nhân sau đây và lấy bằng trong ít nhất 6 quý:

BA in Applied Psychology
BS in Accounting
BS in Business Administration
BS in Criminal Justice
BS in General Studies
BS in Healthcare Administration
BA in Human Services
BS in Information Systems
BA in Management
BS in Project Management

Đăng ký ngay hôm nay hoặc để lại các câu hỏi liên quan trong phần liên hệ. Trân trọng!

 

Previous PostVÀI NÉT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CITYU OF SEATTLE
Next PostCÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC CITYU OF SEATTLE
Leave a Comment