Thông báo quan trọng: Thay đổi mô hình lớp học kỳ mùa xuân tại CityU từ ngày 1/4/2020 – 1/5/2020

Dựa trên hướng dẫn của chính phủ và tổ chức y tế cộng đồng về dịch Covid-19, CityU quyết định điều chỉnh cách thức dạy và học cho kỳ mùa xuân 2020. Nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp và nguy cơ lây nhiễm Covid-19, chúng tôi quyết định chuyển cách thức dạy và học của 4 tuần đầu tiên kỳ mùa xuân (1/4/2020 – 1/5/2020) sang hình thức online.

Cụ thể, nếu sinh viên đang có khóa học ở trường trong thời gian này, lịch học tại trường sẽ bị thay đổi và sẽ chuyển sang học online. Thầy cô CityU sẽ thông báo cách thức truy cập vào lớp học thông qua Blackboard (hệ thống giảng dạy online của CityU). Đồng thời, nhà trường sẽ có hướng dẫn sử dụng và cung các nguồn tài liệu thông qua trang My.CityU.edu Student Help Center và cả trên hệ thống Blackboard. Sinh viên nên tham khảo các thông tin này 3 ngày trước khi lớp học online được diễn ra để tránh gặp các vấn đề khó khăn khi vào lớp học.

Vào thời điểm này, CityU không có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn trường học. Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên như tư vấn, văn phòng hỗ trợ tài chính, văn phòng hỗ trợ người khuyết tật,… vẫn hoạt động, tuy nhiên, sinh viên vui lòng gọi trước khi đến để chắc rằng sẽ có thầy cô phù hợp sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn.

Nhà trường vẫn tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh và sẽ cập nhật cho các bạn sinh viên nếu có bất cứ thay đổi nào về kế hoạch học. Mục tiêu của CityU là đảm bảo an toàn cho tất cả các sinh viên CityU, đồng thời cố gắng duy trì tiến độ giảng dạy để các bạn vẫn tốt nghiệp đúng thời hạn.

Vui lòng xem nguyên văn tiếng Anh tại đây my.cityu.edu

Previous PostThời hạn nộp hồ sơ chuyển tiếp sang CityU
Next Post8 bí quyết giúp bạn học tốt lớp học online trong mùa dịch Covid-19 
Leave a Comment