MPA và MBA

Với sinh viên Việt Nam, có lẽ MBA là khái niệm mà các bạn được nghe nhắc nhiều hơn là MPA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hiểu thêm về MPA và sự khác nhau giữa MBA và MPA. Ngoài ra, hi vọng bài viết có thể cung cấp cái nhìn tích cực và rõ ràng hơn cho các bạn đang phân vân nhiều trên con đường sự nghiệp của mình.

MBA là viết tắt của Master of Business Administration (Thạc sĩ quản trị kinh doanh), còn MPA là viết tắt của Master of Public Administration (Thạc sĩ quản trị công). Nghe MPA và MBA có vẻ hao hao giống nhau, tuy nhiên chúng có nhiều điểm khác biệt, và việc chọn sai ngành có thể làm bạn đi sai hướng cho công việc tương lai. Có thể nói, khi nhắc đến MBA và MPA thì MBA là ngành phổ biến hơn. DataUSA báo cáo rằng có hơn 10,9 triệu người trong lực lượng lao động hiện nay có nền tảng quản trị và quản lý kinh doanh, với hơn 380.974 bằng cấp được trao vào năm 2016 và mức lương trung bình là 88.037 đô la.  MPA thì ít  phổ biến hơn, với 17.154 bằng cấp được trao vào năm 2016, mức lương trung bình là 56.345 đô la, và chỉ có 735.273 cá nhân làm việc trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, các câu hỏi để  so sánh MPA và MBA cũng nên bao gồm các yếu tố khác, chẳng hạn như job security, khả năng di chuyển từ khu vực công sang khu vực tư nhân nếu muốn thay đổi nghề nghiệp và một số yếu tố vô hình, chẳng hạn như sự hài lòng từ việc chuyển nghề, triển vọng công việc,…

SỰ KHÁC NHAU GIỮA MPA VÀ MBA

Previous PostThe Peace Bus: Một câu chuyện đẹp từ Cựu sinh viên CityU
Next PostINFORMATION TECHNOLOGY VÀ INFORMATION SYSTEMS
Leave a Comment